Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για την κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου

in Πάρος

 

 Την Πέμπτη,  04 Απριλίου  2019, υπεγράφη στο γραφείο του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης µε τίτλο: «Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου» συμβατικού ποσού 143.242,76 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), µε έκπτωση 66,19 % επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας.

 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει: αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, γεωτεχνική μελέτη, γεωλογική μελέτη, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και περιβαλλοντική μελέτη.

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση όλων των υπολοίπων σταδίων της μελέτης ορίζεται σε δεκαοχτώ και μισό (18 1/2) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στην οποία περιλαμβάνονται και τα χρονικά διαστήματα που θα είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και την έγκριση των διαφόρων σταδίων της μελέτης. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα και μισό (9 και 1/2) µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

 

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε: «Μετά από προσπάθεια ετών τίθεται επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικό έργο της κατασκευής του 2ου Γυμνασίου Παροικίας. Πρόκειται  για ένα έργο πνοής για τη μαθητική κοινότητα, αφού η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το 2ο Γυμνάσιο Πάρου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το νησί και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Παροικίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Πάρος

Go to Top