Ετικέτα: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Κραυγή αγωνίας για ελλείψεις φαρμάκων

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Κραυγή αγωνίας για ελλείψεις φαρμάκων

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες για τις ελλείψεις σε ευρείας κατανάλωσης φαρμακευτικά ...