περιήγηση Ετικέτας

Φωτεινή Αραμπατζή

Φωτεινή Αραμπατζή : Μνημόνιο Συνεργασίας για τον καθαρισμό των ελληνικών θαλασσών

Την ιδιαίτερη βαρύτητα, που αποδίδει η χώρα μας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων και της κυκλικής οικονομίας καταδεικνύει το Μνημόνιο…

Φ. Αραμπατζή: “Ο «εθνικός πλούτος» της υδατοκαλλιέργειας θα…

Φωτεινή Αραμπατζή: «Από την Αιτωλοακαρνανία εκπέμπουμε μήνυμα στήριξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής» Η Υφυπουργός επισκέφθηκε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και υποστήριξε πως αυτός ο…

Φ. Αραμπατζή: «Επενδύσεις στις ιχθυόσκαλες με αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού…

 Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινή Αραμπατζή, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, επισκέφθηκε τα…