περιήγηση Ετικέτας

Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος

Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος με αποφασιστικές αρμοδιότητες   Στη σύσταση 5μελούς Επιτροπής Περιβάλλοντος, αποφασιστικού χαρακτήρα, στον καθορισμό τακτικών και αναπληρωματικών…