περιήγηση Ετικέτας

στήριξη εργαζομένων

Οικονομική στήριξη στους απολυμένους σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Έκτακτη ενίσχυση για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους σε 27 χώρες της ΕΕ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF) βοηθά τους εργαζόμενους να εξελίξουν…