περιήγηση Ετικέτας

Πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας

Ν. Συρμαλένιος : ερώτηση στη βουλή για το πρόγραμμα CLLD «Αλιείας και Θάλασσας» στις…

O Nίκος Συρμαλένιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με θέμα την πρόοδο Υλοποίησης Προγραμμάτων «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (Community–Led Local Development–CLLD) LEADER …