περιήγηση Ετικέτας

περιβαλλοντική ρύπανση

Φωτεινή Αραμπατζή : Μνημόνιο Συνεργασίας για τον καθαρισμό των ελληνικών θαλασσών

Την ιδιαίτερη βαρύτητα, που αποδίδει η χώρα μας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων και της κυκλικής οικονομίας καταδεικνύει το Μνημόνιο…