περιήγηση Ετικέτας

Κωνσταντίνος Κλουβάτος

Κωνσταντίνος Κλουβάτος: Τα παιδιά στα ειδικά σχολεία δεν είναι β΄κατηγορίας

Σχολεία τα οποία στεγάζεται σε προκατασκευασμένες αίθουσες και δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Έλλειψη αιθουσών, εξοπλισμού και υποδομών που καθιστά πολύ δύσκολη τη διδασκαλία και τις ειδικές θεραπείες…
Διαβάστε περισσότερα...