περιήγηση Ετικέτας

επενδυτικά έργα

7 επενδυτικά έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας εντάσσονται στο Ε.Π. Νοτίου…

Επτά (7) έργα  έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο, χρηματοδοτούνται  από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας , ύψους 2,86 εκ. ευρώ Με απόφαση του Περιφερειάρχη…