περιήγηση Ετικέτας

Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου

Ναξιώτες μαθητές δημιουργούν μέσα από εικόνες περιβαλλοντική συνείδηση!

Η μεγάλη κινητικότητα του σχολείου της Βίβλου με τον κ. Χρήστο Σκάρκο στο τιμόνι, οδήγησε τον Οκτώβριο του 2018 στη συμμετοχή του σχολείου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Περιβαλλοντικές…

Διαδραστικές ενέργειες για να εξοικειωθούν τα παιδιά με το περιβάλλον

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με υπεύθυνη την Καθηγήτρια Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, διοργανώνει πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο εντατικής εκπαίδευσης, με…