περιήγηση Ετικέτας

Διακοπή υδροδότησης

Νάξος : Διακοπή υδροδότησης στις Κοινότητες Γλινάδο και Γαλανάδο

Στο πλαίσιο της εγκατάστασης «συστήματος τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και μείωσης των διαρροών», που βρίσκεται σε εξέλιξη,…

Διακοπή της υδροδότησης στο Σαγκρί και την Πέμπτη 25/2

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εγκατάστασης «συστήματος τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και μείωσης των διαρροών», που…

Διακοπή υδροδότησης σε Χώρα, χωριά και στην περιοχή Ξηρόκαμπος

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει πως λόγω βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης πόσιμου νερού, τις επόμενες ώρες θα διακοπεί η υδροδότηση και η παροχή νερού στις εξωτερικές…