περιήγηση Ετικέτας

Γυμνάσια Σύρου

Προέγκριση υπογραφής σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Σύρου

 Προέγκριση υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο για την  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου   Οι παρεμβάσεις , ύψους 1,13 εκατ. €, χρηματοδοτούνται από …