περιήγηση Ετικέτας

Βελτίωσης – Ασφάλειας

Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας

  Δημοπρατήθηκαν τα έργα βελτίωσης και ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου  Πάρου, Νάξου και Θήρας, προϋπολογισμού 0,8 εκατ. ευρώ Τα έργα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς…