65 θέσεις εργασίας στο δήμο Νάξου

in ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Νάξος

Ξεκίνησε  η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 65 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας, πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ..

Οι ειδικότητες και ο αριθμός θέσεων που αφορούν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχουν ως εξής:

📍 5 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ

📍 1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ

📍 30 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ

📍 1 ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ

📍 1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΕ

📍 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ

📍 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ

📍 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕ

📍 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ

📍 1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ

📍 1 ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΤΕ

📍 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

📍 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ

📍 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ

📍 1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕ

📍 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ

📍 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ

📍 1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕ

📍 1 ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΠΕ

📍 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ

📍 1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ

📍 1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ

📍 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ

📍 3 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ

📍 1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*