42.557 διασώσεις σε ένα χρόνο από την Ελληνική Ακτοφυλακή

in ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ/ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται
η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
(Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2018.
Ειδικότερα, το έτος 2018 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου
Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 1.529
περιστατικά με 37.314 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας
& διάσωσης (SRR) και σε 201 περιστατικά εκτός περιοχής FIR που αφορούσαν
5.243 άτομα, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου.
Από τα 1.730 συνολικά περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα
οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 42.557 άτομα, τα 604 περιστατικά
(ποσοστό 34,91%) αφορούσαν 24.086 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα
(ποσοστό 56,60%).
Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 5ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει
κατά μέσο όρο 2.091 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και
διάσωσης (SRR) και 411 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο
βοήθεια σε 63.505 άτομα περίπου, ετησίως.
Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 108
άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 7
μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.
Τέλος, το έτος 2018 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας &
Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) είχε συμμετοχή σε 81
περιστατικά πραγματοποιώντας 147 εξόδους με 241,2 ώρες πτήσης συνολικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590

website: www.hcg.gr , e-mail: mme@yna.gov.gr

0305152

Προς πληρέστερη ενημέρωση, επισυνάπτεται το Εγχειρίδιο ανάλυσης
περιστατικών του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. έτους 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*