Ημέρα: 17 Αυγούστου 2022

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται όλοι οι επιλαχόντες

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται όλοι οι επιλαχόντες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει, ότι στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιμοι κι οι 47.433 επιλαχόντες. Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ...