καθημερινά αρχεία

14 Νοεμβρίου 2020

Επίσπευση της δημοπράτησης κρίσιμων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ο νεοσύστατος ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε., επιταχύνει τους ρυθμούς…