Ως 1500μ η επέκταση του αεροδρομίου της Νάξου

in Νάξος/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων η κήρυξη  αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και εκτάσεις στο αεροδρόμιο τη Νάξου και την Μήλου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση “Το γεγονός ότι τα υπαγόμενα στην παρούσα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της και είναι υπό εξέλιξη ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης”.

 

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για μια σειρά έργα βελτίωσης, μεταξύ των οποίων και στο αεροδρόμιο της Νάξου, μιας επέκτασης που θα φτάσει ως και τα 1500m2 με σκοπό να μπορούν να προσγειωθούν μεγαλύτερα αεροπλάνα,

Δείτε την σχετική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε

 

https://drive.google.com/file/d/1BrZDG2Bp4ynrBKytrf7ErE1rD2pojQQ2/view

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*