Υπεγράφη σύμβαση για το έργο του Εμπορικού Κρηπιδώματος στο Λιμάνι Ερμούπολης

Υπεγράφη την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, η σύμβαση για το έργο  «Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης» μεταξύ του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαου Λειβαδάρα και της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» με συνολικό κόστος 2.912.577,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» στον Άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 057/1 με Κωδ. Έργου 2018ΕΠΟ6710030 με πόρους που προέρχονται κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι η  διαμόρφωση του εμπορικού λιμένα στη θέση “Καρνάγιο” πρόκειται να αποσυμφορήσει το λιμάνι από την κίνηση των φορτηγών πλοίων. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

Α. Την κατασκευή του κρηπιδώματος μήκους 197 μ. περίπου και του αντιστοίχου χερσαίου χώρου, όπισθεν αυτού, για την εξυπηρέτηση των μικρών φορτηγών πλοίων.

Β. Τη θωράκιση των πρανών της επίχωσης με φυσικούς ογκολίθους για την προστασία τους από τους απ’ ευθείας προσπίπτοντες ανατολικούς κυματισμούς, αλλά και τους λοιπούς εξ ανακλάσεως κυματισμούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

hot horny hunk solo scene.videos porno
freewatchingporn.com
hdmadthumbs