Τεράστιες οι ευθύνες της εργολαβίας καθαριότητας…

in ΖΟΟΜ

Όπως και αυτές της αρμόδιας καθ’ ύλην Υπηρεσίας του ημετέρου δήμου. Αν μη τι άλλο, Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ θα πρέπει να ελέγχει καθημερινά και αδιαλείπτως και την πλέον… ξεχασμένη γωνιά της Χώρας Νάξου! Κάθε γωνιά που επιβάλλεται να είναι στην πένα!!!

-Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας: Εδώ, εκπτώσεις δεν χωρούν!

Να θυμίσω μήπως ότι στην από τον Αύγουστο του 2011, σχετική, διακήρυξη (που φέρει την υπογραφή του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Μανώλη Μαργαρίτη) που αφορούσε στην εργολαβία καθαριότητας, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται και το εξής: «Ο εργολάβος υποχρεούται να απασχολεί μηνιαίως από 10 έως 12 άτομα, ο αριθμός των οποίων θα εξαρτάται από τις ανάγκες που διαπιστώνονται για την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών και θα καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Το προσωπικό που θα απασχολείται με την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών, θα αποτελείται αποκλειστικά από εργάτες καθαριότητας.

Οι συμβατικές εργασίες, θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε συνάρτηση με το πρόγραμμα καθαριότητας του δήμου.
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α., να καταβάλει τα προβλεπόμενα νόμιμα ημερομίσθια – δώρα – επιδόματα – ένδυση κ.λπ. να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.».

Τεράστιες οι ευθύνες της εργολαβίας καθαριότητας. Όπως και αυτές της αρμόδιας καθ’ ύλην Υπηρεσίας του ημετέρου δήμου. Αν μη τι άλλο, ο επόπτης καθαριότητας θα πρέπει να ελέγχει καθημερινά και αδιαλείπτως και την πλέον… ξεχασμένη γωνιά της Χώρας Νάξου! Κάθε γωνιά που επιβάλλεται να είναι στην πένα!!!

Δεν απασχολούν τον δημότη τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Έχει ιερά υποχρέωση ένας σοβαρός και υπεύθυνος δήμος να προστατεύει την δημόσια υγεία. Οι ευθύνες του, ως προς τα συγκεκριμένο θέμα, περιγράφονται από τον νομοθέτη. Δεν είναι στο απυρόβλητο οι δήμοι.

Πάμε στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τώρα: Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθηκεύσεως απορριμμάτων, (π.χ. κάδους, καλάθια) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή σε ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφόσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα, για τον έλεγχο της ρυπάνσεως, ένας υπεύθυνος δήμος πρέπει να παρέμβει, χωρίς χρονοτριβές και να δώσει την πρέπουσα λύση.

Δεν έχει δικαίωμα, κανένας επιχειρηματίας να μετατρέπει σε σκουπιδότοπο την γειτονιά του, αδιαφορώντας για την υγεία των δημοτών…

Δεν είναι δυνατόν, ο κάθε αδιάφορος και επιπόλαιος δημότης, ο κάθε… μάγκας, να βγάζει στην απέναντι από το σπίτι του γωνία σπασμένα λ.χ. έπιπλα τεραστίων διαστάσεων και να έχει την απαίτηση να του τα… μαζέψει ο δήμος.

Το έχουμε πει πολλές φορές, και θα το επαναλάβουμε και σήμερα: Πρέπει, επαναλαμβάνουμε, να υπάρχει μπούσουλας. Πρέπει να υπάρχει πλάνο. Ένας κανονισμός καθαριότητας που να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα… Καλό θα είναι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές αποφάσεις – εγκρίσεις, να είναι ομόφωνες. Μπούσουλας, σημαίνει υποχρεώσεις. Ποιες όμως, οι πάγιες υποχρεώσεις ενός σοβαρού και υπεύθυνου δήμου όσον αφορά στο τεράστιας σημασίας αυτό θέμα που έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων; Είναι, εκτός των άλλων, και η συντήρηση των μέσων προσωρινής αποθηκεύσεως απορριμμάτων. Το καλό πλύσιμό τους. Η σωστή απολύμανσή τους. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, φίλες και φίλοι αναγνώστες, είναι θέμα που επιβάλλεται – ένας δήμος, που σέβεται τον δημότη αλλά και τον επισκέπτη -, να αντιμετωπίζεται σοβαρά.

Οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία δεν είναι λίγοι. Είναι πολλοί και σοβαροί. Πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια… χειρουργική, όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομακρύνσεως μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε δρόμους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί πολυσύχναστοι χώροι καθαροί, ο δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα και πολλά δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους.

Το «τέλος αποκομιδής», ανά ογκώδες αντικείμενο, θα πρέπει να… βρει τρόπο, να το εισπράττει ο ημέτερος δήμος…

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, πολυκαταστήματα κ.τ.λ., που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι επιχειρηματίες / ιδιοκτήτες – με βάση τον εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κανονισμό – στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (π.χ. περιδέσεως) και να τα εναποθέτουν στους κάδους αποκομιδής μέσα.

Επιβάλλεται, ο κανονισμός καθαριότητας να εφαρμοστεί ως έχει… «Εκπτώσεις», εδώ, δεν χωρούν…

Γιάννης Βλαχάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from ΖΟΟΜ

Go to Top