Σύρος : Εγκρίθηκε η ανάθεση μελέτης ΔΕΥΑΣ σε Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, τον φάκελο μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης και τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση μέσω ανοιχτού διαγωνισμού της μελέτης «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων των οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας ν. Σύρου». Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 345.562,99 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εκπόνησή της ανέρχεται σε 10 μήνες. Επισημαίνεται ότι θα εκπονηθεί το σύνολο των επιμέρους μελετών (Υδραυλική, ηλεκτρομηχανολογική, χημικοτεχνική, περιβαλλοντική, τοπογραφική γεωτεχνική), καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και το ΣΑΥ-ΦΑΥ, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους και τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, το έργο να είναι ώριμο προς δημοπράτηση.

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε και η επιτροπή του διαγωνισμού, ο οποίος θα προκηρυχθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένα όραμα των Κοινοτήτων Φοίνικα, Ποσειδωνίας και Γαλησσά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, ικανοποιώντας τις προσδοκίες πολλών ετών των κατοίκων των περιοχών.

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους παραπάνω αναφερόμενους οικισμούς, την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην περιοχή και την κατασκευή δικτύου άρδευσης για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής μέσω εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, όπως έχει προβλεφθεί και στο έργο που εκτελείται αυτή την περίοδο στην περιοχή της Βάρης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ανακύκλωση του νερού και αποφεύγεται η μεταφορά των λυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ παράλληλα θα εξαλειφθεί η επιβάρυνση των πολιτών για συχνή εκκένωση των βόθρων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξασφαλίστηκε με πρωτοβουλίες της παρούσας διοίκησης της ΔΕΥΑΣ και με τη βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

*Το απόσπασμα χάρτη παρουσιάζει τμήμα του σχεδιαζόμενου έργου

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

hot horny hunk solo scene.videos porno
freewatchingporn.com
hdmadthumbs