ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ

Συνέδριο για την ανακύκλωση

in Σαντορίνη/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακύκλωση. Λέξη παρεξηγημένη ενδεχομένως και απόμακρη για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ειδικά δε στα νησιά του Αιγαίου μοιάζει σαν άγνωστη λέξη. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαϊου (22-23) στην Σαντορίνη το πρώτο διεθνές συνέδριο για την Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές (RECIS 2015), με πρωτοβουλία της Ηλιότοπος Συνέδρια. Οι νησιωτικές περιοχές είναι ίσως οι περιοχές με το εντονότερο πρόβλημα στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία έχει εξελιχθεί ως μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νησιωτικοί φορείς. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές, δηλαδή το μικρό μέγεθος σε μόνιμο πληθυσμό και έκταση, ή άνιση κατανομή της παραγωγής των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του έτους λόγω του τουρισμού, ο ολοένα αυξανόμενος όγκος τουριστών που δέχονται, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών διά θαλάσσης προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας, η απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες των ανακυκλωμένων υλικών είναι μερικές από τις βασικότερες επιπρόσθετες δυσκολίες που υπάρχουν και που η αντιμετώπισή τους απαιτεί ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα των συστημάτων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Σαντορίνη

Go to Top