ΣΕΠΕ : Η Ευρώπη θωρακίζει την ασφάλεια των δικτύων 5G

Ένα επιπλέον βήμα για τη θωράκιση της ασφάλειας των υποδομών και της αλυσίδας εφοδιασμού των δικτύων 5ης γενιάς στις κινητές επικοινωνίες κάνει η Ευρώπη. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφαλείας, που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Πρόκειται πρακτικά για ένα κοινό πανευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας, το οποίο ενέχει τη μορφή σύστασης, αφού η λήψη ειδικών μέτρων παραμένει αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Η εργαλειοθήκη καλύπτει όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με μη τεχνικούς παράγοντες, όπως ο κίνδυνος παρεμβολής από κρατικούς παράγοντες εκτός ΕΕ ή παράγοντες που υποστηρίζονται από κράτη εκτός ΕΕ μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού 5G.

Η ΕΕ με τη χθεσινή της απόφαση επέλεξε τη χρυσή τομή στο θέμα της ασφάλειας, καθώς αφενός έβαλε υψηλά τον πήχη των απαιτήσεων ασφαλείας, αφετέρου δεν απέκλεισε προμηθευτές από την όλη διαδικασία. Η λύση που έχει επιλεγεί θεωρείται ότι διατηρεί τον ανοικτό χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, της τήρησης των βασισμένων στον κίνδυνο απαιτήσεων της ΕΕ για την ασφάλεια.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναλαμβάνουν να ενισχύσουν τις απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας και να αξιολογούν τα προφίλ κινδύνου των προμηθευτών. Επίσης, δεσμεύονται να εφαρμόζουν σχετικούς περιορισμούς για τους προμηθευτές, που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων αποκλεισμών για βασικά πάγια στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας (όπως οι λειτουργίες του κεντρικού δικτύου), καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να εξασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των πωλητών.

Έως τις 30 Απριλίου
«Μολονότι οι παράγοντες της αγοράς φέρουν σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για την ασφαλή ανάπτυξη του 5G και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εθνική ασφάλεια, η ασφάλεια των δικτύων 5G αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την ενιαία αγορά και για την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ» αναφέρει η Επιτροπή. Καλεί δε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων έως τις 30 Απριλίου 2020 και να συντάξουν κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους σε κάθε κράτος μέλος έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η Επιτροπή ζητά συντονισμό στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων για την προστασία της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού 5G, μέσα εμπορικής άμυνας, κανόνες ανταγωνισμού και δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι πτυχές που αφορούν την ασφάλεια. Επίσης εκτιμά ότι τα Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Έσοδα 225 δισ. ευρώ
Το σκεπτικό της Ένωσης είναι ότι το 5G θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Το 5G, με έσοδα που εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε 225 δισ. ευρώ το 2025 παγκοσμίως, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά και η κυβερνοασφάλεια στον τομέα αυτό είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Αφορά δισεκατομμύρια συνδεδεμένα αντικείμενα και συστήματα, μεταξύ άλλων σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τραπεζικές συναλλαγές και η υγεία, καθώς και συστήματα βιομηχανικού ελέγχου που μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και υποστηρίζουν συστήματα ασφαλούς λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, τα δίκτυα 5G προσφέρουν περισσότερα δυνητικά σημεία εισόδου για τους επιτιθέμενους λόγω της πιο αποκεντρωμένης αρχιτεκτονικής τους, της έξυπνης υπολογιστικής ισχύος στις παρυφές του δικτύου, της ανάγκης για περισσότερες κεραίες και της αυξημένης εξάρτησής τους από λογισμικό. Οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Δεδομένου ότι πολλές κρίσιμες υπηρεσίες θα εξαρτώνται από το 5G, η εγγύηση της ασφάλειας των δικτύων είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, η Ευρώπη συγκαταλέγεται στις πλέον προηγμένες περιοχές του κόσμου όσον αφορά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης Κοινοτικής χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του τρέχοντος έτους, οι πρώτες υπηρεσίες 5G αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε 138 ευρωπαϊκές πόλεις.

ΠΗΓΗ : sepe.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.