Ρύθμιση για απασχολούμενους με δικαστικές αποφάσεις σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ: Τροπολογία κατέθεσε ο Ν. Συρμαλένιος

 Ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με θέμα τη ρύθμιση για τους απασχολούμενος με δικαστικές αποφάσεις σε Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Η τροπολογία συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως γνωστόν, μετά το ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85) και τη συγχώνευση του συνόλου σχεδόν των φορέων και ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας στο Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. οι ανάγκες και τα αιτήματα των ασφαλισμένων εξακολουθούν να εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το μεταφερθέν προσωπικό από τα συγχωνευόμενα ταμεία. Ήδη το προσωπικό αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν επαρκούσε αριθμητικά για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Ενδεικτικά τα τελευταία χρόνια το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του μεγαλύτερου μέχρι πρότινος φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είχε μειωθεί, λόγω αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων,  κατά ποσοστό 40%. Η υποστελέχωση  αυτή έχει ως άμεση συνέπεια  την εν γένει δυσλειτουργία του και ιδιαίτερα την περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων.

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην επίλυση του ανωτέρω προβλήματος και δίδεται ταυτόχρονα τέλος στην ταλαιπωρία εργαζομένων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με πολυετή και εξειδικευμένη προϋπηρεσία, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια με αποφάσεις που αναγνώρισαν ότι οι συμβάσεις τους στην πραγματικότητα αποτελούν ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ταμείων απασχόλησης τους, και διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους. Δημοσιονομική δαπάνη στην πραγματικότητα δεν προκαλείται, καθώς η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών επιβάλλει την άμεση αντικατάσταση όσων εργαζομένων απομακρύνονται από την εργασία τους, ενώ το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων που καταλαμβάνονται από την προτεινόμενη διάταξη μισθοδοτείται ήδη σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Σε κάθε δε περίπτωση η συνέχιση απασχόλησης των δικαιωθέντων δικαστικά εργαζομένων συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και την αύξηση  των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση  των ασφαλισμένων.

Ζήτημα Συνταγματικότητας δεν τίθεται, καθώς η άσκηση από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε βάρος τους ρυθμίζεται και οριοθετείται από το νόμο.  Περαιτέρω για τη λήψη της απόφασης των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων ή παραίτησης από ήδη ασκηθέντα δεν απαιτείται η προηγούμενη γνώμη από την τριμελή Επιτροπή του ΝΣΚ, καθώς η αρμοδιότητα ή μη του ΝΣΚ για τους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς δεν προκύπτει από το Σύνταγμα, αλλά οριοθετείται από το νόμο.

Ακολουθεί η τροπολογία που κατατέθηκε:

2020-02-24 Συρμαλένιος απασχολούμενοι με δικαστικές αποφάσεις σε ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.