Πρώτες οι Κυκλάδες στου δείκτες ικανοποίησης ξενοδοχείων

Οι Κυκλάδες για μια ακόμη  φορά οδηγούν την “κούρσα¨του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο  υπηρεσιών. Την κίνηση σε επίπεδο αεροπορικών αφίξεων, όπως και τους δείκτες ικανοποίησης για τα ξενοδοχεία, την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2022, κατέγραψε έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 7,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,1%/-641 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 223 χιλ. Αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-155 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,2%/-125 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -4,6%/-106 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +79 χιλ./+2,5%.

Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +20 χιλ./+14,1% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 165 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 257 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +78 χιλ./+43,7%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019, με εξαίρεση τη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. και σημειώθηκε μείωση (-27 χιλ./-1,7%).

Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 422 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +99 χιλ./+30,5%.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν 3,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 3,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -14,4%/-517 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 299 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,8%/-174 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. Αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-133 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 404 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 561 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -5,7%/-34 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -5,1%/-36 χιλιάδες. Τέλος, τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 799 χιλ. και σημείωθηκε μείωση μόλις -8 χιλ./-1,0%.

Στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 207 χιλ. καταγράφοντας μείωση -56 χιλ./-21,2%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-3 χιλ./-3,2%) ενώ καταγράφηκαν 94 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -59 χιλ./-16,4% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 301 χιλιάδες.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο

Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -18,3% και διαμορφώθηκε σε 4.334 χιλ. Ταξιδιώτες, έναντι 5.305 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 2.528 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -12,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -25,6% και διαμορφώθηκε σε 1.806 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε οριακά κατά -0,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -37,5%.

Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -12,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 2.509 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην οριακή μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -0,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.415 εκατ. €, καθώς και στην μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -22,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.027 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.237 εκατ. €, αυξημένες κατά +3,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μείωση κατά -19,1% και διαμορφώθηκαν στα 178 εκατ. €.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων

Τον Ιούνιο του 2022, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87,9%.

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 94,8% και ακολουθεί η Ελλάδα με 92,8%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85,7% και στη δεύτερη η Τουρκία με 85,1%. Ακολουθούν η Ιταλία και η Ελλάδα με 84,9% αντίστοιχα.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με υψηλό ποσοστό 90,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 90,3% και στην τρίτη η Τουρκία με 89,8%. Η Ισπανία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 89,0%, ακολουθούμενη από την Κροατία με 88,5%. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ελλάδα με 88,2% και η Γαλλία με 87,5%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 91,0% και στη δεύτερη η Κύπρος με 90,6%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 88,9% και ακολουθούν η Ελλάδα με 86,7% και η Τουρκία με 86,2%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος και η Ιταλία με 87,9% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ελλάδα με 86,4%.

Ως προς τη διασκέδαση, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 86,9% και ακολουθεί η Κύπρος με 82,0% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται κάτω από το 80,0%. Ειδικότερα: η Κροατία 79,8%, η Ελλάδα με 78,1%, η Ισπανία με 76,6%, και η Ιταλία με 76,0%.

Τον Ιούνιο του 2022 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα ήταν 87,9%. Τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν την υψηλότερη βαθμολογία με 89,5%. Το GRΙ ήταν 87,6% για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων, 87,8% για τα 3 αστέρων ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 1-2 αστέρων με 87,2%.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 90,8%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο (89,6%), η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (88,0% αντίστοιχα) και τα Ιόνια Νησιά (84,9%).

Η Μύκονος κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (90,4%) έναντι όλων των προορισμών. Χαρακτηριστικά: Σαντορίνη (89,9%), Σαιν Τροπέ (86,2%), Σαρδηνία (85,7%) και Ίμπιζα (84,1%).

Στο δείκτη ικανοποίησης των ελληνικών και των ανταγωνιστικών μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα» για τον Ιούνιο του 2022 οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 90,8% και ακολουθεί η Χαλκιδική (89,8%), η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα (88,0% αντίστοιχα) και τα Ιόνια Νησιά (84,9%).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.