Πρόσληψη πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στη Σύρο – αιτήσεις έως και τις 14/1

Ο Δήμος Σύρου -Ερμούπολης γνωστοποιεί την με ΑΔΑ :6Ω7ΧΩΗΟ-2Ξ5 ανακοίνωση ενός (1) ατόμου ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών και ωριαία αποζημίωση, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση για ΠΑγΟ 2021-2022 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και να αποσταλούν στο e-mail: a.varthaliti@syros-ermoupolis.gr από τις 31/12/2021 και για δέκα εργάσιμες (10) ημέρες, έως και τις 14/01/2022.

Τηλ. Επικοινωνίας 22813-61051/61056.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.