Παναθηναϊκός: Προς έγκριση το κονδύλι των 89 εκατ. ευρώ για το γήπεδο στο Βοτανικό

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέβαλε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης την πρόταση για χρηματοδότηση ύψους 88.915.440 ευρώ για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Βοτανικό.

Ένα βήμα πιο κοντά στην κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό έγινε την Κυριακή για τον Παναθηναϊκό, αφού υποβλήθηκε το αίτημα της χρηματοδότησης του έργου από το ταμείο Ανάπτυξης, με 88.915.440 ευρώ (70.000.000 καθαρά) με εκταμίευση σε τρεις δόσεις.

Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση προτείνεται να είναι ύψους 41.000.000 ευρώ και να δοθεί το 2022, η δεύτερη 40.000.000 ευρώ και να δοθεί το 2023 και η τρίτη και τελευταία να είναι ύψους 7.915.440 ευρώ το 2024. Αναμένεται πλέον η δημοσιοποίηση της πρότασης στη «Διάυγεια».

Η πρόταση του υπουργείου Περιβάλλοντος προς το υπουργείο Ανάπτυξης

«ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075

ΣΧΕΤ: Η υπ’ με αρ. 393/29-03-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος – πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος, σας υποβάλουμε πρόταση ένταξης νέου έργου στη ΣΑΕ 075 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ». Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου έργου χωρίς την ανάλογη απομείωση π/υ συνεχιζόμενου έργου που προβλέπεται στην παρ. 5.13.2.1. της υπ’ αρ. πρωτ. 17642/03- 03-2021/ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9 Εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και Προγραμματισμός δαπανών ΠΔΕ 2022-2024» καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα απομείωσης π/υ συνεχιζόμενου έργου διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση. Σημειώνεται ότι το έργο προτείνεται με μηδενικές αρχικές πιστώσεις καθώς σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 61981/1245/25.06.2021 Έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Ενέργειας δεν είναι δυνατόν να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις αν δε προηγηθεί αύξηση του ορίου πιστώσεων του ΕΠΑ 2021-2025».

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.