Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ…

Από την στιγμή που ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δήλωσε ότι «αδυνατεί να ανταποκριθεί με τις υπηρεσίες του στην ανάγκη καθαρισμού των ακτών του νησιού με μηχανικά μέσα, καθώς δεν διαθέτει μηχανήματα καθαρισμού των ακτών με εξειδικευμένο εξοπλισμό ελκόμενου τύπου, κατάλληλο για την αναβάθμισή τους και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος…», το Δημοτικό Συμβούλιο πλειονοψηφικά αποφάσισε να εκχωρήσει σε ιδιώτες το έργο καθαρισμού των. Να σημειωθεί ότι οι παραλίες της Νάξου καλύπτουν (συνολική) έκταση 197,16 στρεμμάτων, ενώ αυτές των Μικρών Κυκλάδων, 50…

Να πώς κατεγράφη, περιληπτικά, στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, η συζήτηση του εν λόγω θέματος: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμού ακτών Νήσου Νάξου και «Καθαρισμού ακτών μικρών νησιών», σε ιδιώτες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, λόγω της άμεσης ανάγκης εκκίνησης  των εργασιών καθότι βρισκόμαστε εν μέσω της καλοκαιρινής και τουριστικής περιόδου.

Ο Δήμος μας αδυνατεί να ανταποκριθεί με τις υπηρεσίες του στην ανάγκη καθαρισμού των ακτών του νησιού με μηχανικά μέσα, καθώς δεν διαθέτει μηχανήματα καθαρισμού των ακτών με εξειδικευμένο εξοπλισμό ελκόμενου τύπου, κατάλληλο για την αναβάθμισή τους και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος όπως αυτό διαπιστώνεται με το από 12.05.2016 Δελτίο Επιθεώρησης Ειδικού Εξοπλισμού Πολυμηχανήματος “Multi Ram 2500” για τον καθαρισμό ακτών της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων περί μη λειτουργίας του.

Για τους ανωτέρω λόγους απαιτείται η ανάθεση παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας σε ιδιώτες.

Οι ακτές της Νάξου που πρόκειται να καθαριστούν είναι οι εξής :

 

Θέση Μήκος παραλίας (μ) Μέσο πλάτος (μ) Εμβαδόν (στρ)
Αγ. Γεώργιος 580,00 12,00 6,96
Αγ. Προκόπιος 1.150,00 17,00 19,55
Αγ. Άννα 750,00 12,00 9,00
Πλάκα 3.300,00 17,00 56,10
Αγιασσός 720,00 11,00 7,92
Πυργάκι 1.255,00 16,00 20,08
Αμμίτης 375,00 10,00 3,75
Πάνορμος 125,00 8,00 1,00
Αμπράμ 200,00 12,00 2,40
Στυλίδα 500,00 15,00 7,50
Άη – Γιάννηδες 200,00 10,00 2,00
Μικρή Βίγλα – Καστράκι 1.700,00 17,00 28,90
Γλυφάδα 1.800,00 16,00 28,80
Αλυκό 200,00 16,00 3,20
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 197,16

 

Οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων που πρόκειται να καθαριστούν είναι οι εξής :

Νησί Μήκος παραλίας (μ) Μέσο πλάτος (μ) Εμβαδόν (στρ)
Δονούσα 145,00 50,00 7,25
Κουφονήσι 150,00 30,00 4,50
Σχοινούσα 900,00 30,00 27,00
Ηρακλειά 330,00 30,00 9,90
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 50,00

 

Αναλυτικότερα και βάσει της επισυναπτόμενης τεχνικής περιγραφής εργασιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: α) Περισυλλογή και απομάκρυνση στερεών μικρο-απορριμμάτων (προϊόντα περιβαλλοντικής ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης, ξύλα, πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά, κοπριές, μεταλλικά αντικείμενα, βαριά αντικείμενα, μεγάλες πέτρες κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο που εκβράζει η θάλασσα το οποίο υποβαθμίζει την ακτή. β) Διαμόρφωση και καθαρισμός των σημείων όπου εισέρχονται χείμαρροι και μικρά ρέματα στην ακτογραμμή, οι οποίοι μετά από έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν από το εσωτερικό φερτά υλικά, ξύλα, πέτρες τα οποία συσσωρεύονται γύρω από την ακτή ή εισέρχονται στη θάλασσα. γ) Αναμόχλευση της άμμου σε βάθος 30 εκατοστών για να απομακρύνονται τυχόν θαμμένα σκουπίδια  και διάστρωση της καθαρισμένης επιφάνειας της άμμου για την απρόσκοπτη προσπέλαση από τους λουόμενους. δ) Ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση της ακτογραμμής.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται κατακράτηση άμμου για να μη διαταραχθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος.

Όλα τα απορρίμματα θα συγκεντρωθούν σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία εκτός των ακτών και θα απομακρυνθούν άμεσα με φορτηγά του Δήμου, προς τους χώρους απόρριψης.

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων των ακτών (καύση, ανεξέλεγκτη απόρριψη, κ.λπ.).

Ο καθαρισμός θα γίνει σε διάφορες περιόδους πρωινές ή νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να μην υπάρχει όχληση των λουομένων με πρόγραμμα που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, ώστε οι παραλίες να είναι καθαρές καθ’ όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, α) διαπιστώσει την αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαρισμού των ακτών του νησιού με ίδια μέσα του Δήμου, β) εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των ακτών της Νάξου για το έτος 2018 σε εργολάβο. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» θα ανέλθει στο ποσό των 22.980,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ. Α. 70-6162.031 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δύναται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 καθώς και του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, γ) εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού των ακτών Μ. Κυκλάδων για το έτος 2018 σε εργολάβο. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Καθαρισμός ακτών μικρών νησιών με μηχανικά μέσα» θα ανέλθει στο ποσό των  5.828,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Κ. Α. 70-6162.031 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δύναται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 καθώς και του άρθρου 118 του Ν. 4412/16.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειονοψηφία των μελών του συμφώνησε στην αναγκαιότητα ανάθεσης της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμού ακτών Νήσου Νάξου και «Καθαρισμού ακτών μικρών νησιών», σε ιδιώτες.

Ο καθαρισμός όλων των παραλιών ξεκίνησε ήδη. Αναμένεται δε να ολοκληρωθεί εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.