Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Νάξου

in ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Νάξος

Ο κορωνοϊός εξαναγκάζει το δημοτικό συμβούλιο να συνέλθει για πρώτη φορά με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 12:00 και 1:00 το μεσημέρι , προκειμένου να συζητήσει τα θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση

1. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
2. Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου», με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5038172 και κωδικό υποέργου 115509.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
5. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9. Συμπλήρωση της με αρ. 22/26-02-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Θέματα της δεύτερης συνεδρίασης

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Go to Top