Μέτρα για την παράνομη αλιεία ζητούν οι παράκτιοι αλιείς

in ΑΓΡΟΤΙΚΑ- ΑΛΙΕΙΑ

Προ των ευθυνών του φέρνει το πανελλήνιο δίκτυο παράκτιων αλιέων το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το εργαλείο της Βιτζότρατας. Ζητούν να ληφθούν μέτρα, καθώς δεν έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειριστικό σχέδιο.

 

Θέμα: Παράνομη λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας

Μετά την υπογραφή του Ευρωπαικού κανονισμού 1967/2006 παρατηρήθηκαν στην χώρα μας πληθώρα παράνομων ενεργειών εκ μέρους της Διοίκησης οι οποίες στόχευαν να καταστρατηγήσει αυτόν καθ΄εαυτόν τον κανονισμό όσο αφορά τα αλιευτικά εργαλεία μηχανότρατα, γρι-γρι, βιντζότρατες.
Μετά από μεγάλες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις εν μέρει η Διοίκηση άρχισε να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να εφαρμόζει τον κοινοτικό κανονισμό ο οποίος από την φύση του ως μέρος του πρωτογενές δικαίου της Ε.Ε. είναι δεσμευτικός για τα κράτη – μέλη και ως προς τον σκοπό αλλά και ως προς τα μέσα.
Κατά παράδοξο τρόπο όμως και κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας διαπράχθηκαν και διαπράττονται δεκάδες παράνομων ενεργειών προκειμένου το εν λόγω αλιευτικό εργαλείο της βιντζότρατας να συνεχίσει να εργάζεται υποβαθμίζοντας και καταστρέφοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους ιχθυοπληθυσμούς.
Πληροφορίες θέλουν το αλιευτικό εργαλείο της βιντζότρατας να συνεχίσει να εργάζεται και εκτός διαχειριστικού σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται για την χώρα.
Θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι θα στραφούμε νομικά κατά παντός υπευθύνου αλλά και κατά παντός φυσικού προσώπου το οποίο εφαρμόζει παράνομες εντολές από όπου αυτές και αν προέρχονται.
Σας παρακαλούμε θερμά όπως αποκαταστήσετε την νομιμότητα θέτοντας προ των ευθυνών τους όλους αυτούς τους υπεύθυνους οι οποίοι ξεκίνησαν αλλοιώνοντας τα επιστημονικά δεδομένα φτάνοντας ακόμα μέχρι το σημείο έκδοσης εγγράφων για να διατηρήσουν αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και για την ενημέρωσή μας σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*