ΚΛΙΜΑΚΑ : Ζητείται υπάλληλος ΥΕ Καθαριότητας Μερικής Απασχόλησης στη Νάξο

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο του έργου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων, που λειτουργεί από το φορέα με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

1  άτομο μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της μονάδας στη Νάξο.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οργανωτικές ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, συνέπεια, προθυμία.
  • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Σύντομη επιστολή-δήλωση ενδιαφέροντος

Επισημαίνεται, ότι η αμοιβή της απασχόλησης προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 και το σχετικά οριζόμενο πλαίσιο από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων, με βάση τα κριτήρια των απαραίτητων προσόντων και β. των συνεντεύξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν, να καταθέτουν (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ένδειξη «Για τη Θέση ΥΕ Υπαλλήλου Καθαριότητας στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων στη Νάξο», το αργότερο έως τις 31/07/2022:

στο e-mail: kinitimonada@klimaka.org.gr, στο  fax: 2285026983 ή στη διεύθυνση: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων ΚΛΙΜΑΚΑ- Οδός Δανακού, Χώρα Νάξου, ΤΚ. 84300.

Πληροφορίες: τηλ. 2285026982 και 2103417162.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.