Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID με 52 ψήφους υπέρ, 12 ψήφους κατά και 3 αποχές (για πολίτες της ΕΕ) και με 53 ψήφους υπέρ, 10 ψήφους κατά και 5 αποχές (για υπηκόους τρίτων χωρών).

 Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται από τις εθνικές αρχές και θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή. Ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά που θα είναι διαλειτουργικά, συμβατά, ασφαλή και επαληθεύσιμα σε όλη την ΕΕ.

Το πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς διακρίσεις και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ.

Προβλέπεται :

  • Κοινή μορφή πιστοποιητικού για εμβολιασμό, αποτέλεσμα τεστ ή ανάρρωση, αποδεκτός σε όλη την ΕΕ
  • Θα πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς διακρίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη
  • Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2021 και να εφαρμόζεται για χρονική περίοδο 12 μηνών
  • Η Επιτροπή αναμένεται να στηρίξει την προμήθεια τεστ με 100 εκ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης

Επόμενα βήματα

Το κείμενο θα τεθεί για ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου (7-10 Ιουνίου 2021). Στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο κανονισμός αναμένεται να εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

European Parliament Athinai

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.