ΕΠΕΙΔΗ…

in Νάξος/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

…η ύπαιθρος είναι χώρος με ζωή, παράδοση, ιστορία και ταυτότητα, προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει άμεσα να κινητοποιήσουμε τους τοπικούς πόρους (ανθρώπινους, φυσικούς, χρηματικούς) κάνοντας έτσι στροφή στην ενδογενή ανάπτυξη.

Το τουριστικό προϊόν μας ταυτίζεται με το μαζικό παραθεριστικό τουρισμό που αξιοποιεί τον συμβατικό τουριστικό πόρο (κλίμα, παράκτιες περιοχές, μνημειακό πλούτο). Η ζήτηση είναι συγκεντρωμένη από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο, με δυσμενείς επιπτώσεις για τον κλάδο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι, η τουριστική κίνηση στα νησιά μας ξεκινάει αρχές Μαΐου και λήγει αρχές Οκτωβρίου.

Ο νομός Κυκλάδων συγκαταλέγεται στις φθηνές τουριστικές αγορές, αποτελώντας πόλο έλξεως τουριστών μεσαίου και χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται στην τιμολογιακή πολιτική, κάτι που είναι αντικειμενικά αδύνατο να συνεχιστεί, με τις διαρκείς αυξήσεις τού κόστους παραγωγής. Άλλη σημαντική παράμετρος τής χαμηλής ανταγωνιστικότητας είναι ο μεγάλος αριθμός παραξενοδοχειακών καταλυμάτων, που δυσκολεύει τις προσπάθειες αναβαθμίσεως της τουριστικής προσφοράς τής περιοχής μας.

Απουσιάζουν ενέργειες καταρτίσεως – συνεχιζόμενης εκπαιδεύσεως (εκπαίδευση προσωπικού ασχολουμένου με τον τουριστικό κλάδο, παραδοσιακά επαγγέλματα για έργα αποκαταστάσεως μνημείων, σύγχρονα επαγγέλματα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό κ.λπ.).

Η στρατηγική τής αναπτύξεως τού νομού μας πρέπει να επικεντρωθεί στον τουρισμό με την παράλληλη, όμως, διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων, με την ενθάρρυνση τού γεωργικού τομέα ως εναλλακτικού προς τον τουρισμό άξονα αναπτύξεως και τον εκσυγχρονισμό τού μεταποιητικού τομέα και της επιχειρηματικής, εξαγωγικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων τού δευτερογενούς τομέα, με την στήριξη και προώθηση χαρακτηριστικών προϊόντων.

Αν και η συμβολή τού πρωτογενούς τομέα μειώνεται συνεχώς, ο συνδυασμός κατά συμπληρωματικό τρόπο δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα με τις τουριστικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό και σύγχρονο τρόπο αναπτύξεως.

Επί παραδείγματι, η ανάπτυξη τού αγροτοτουρισμού θα συμβάλει στην αντιστροφή τού κλίματος εγκαταλείψεως που υπάρχει εξαιτίας κυρίως της συρρικνώσεως της γεωργίας και στην συνέχεια στην δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

 Γιάννης Βλαχάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Νάξος

Go to Top