Εντάσσεται στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η κλειστή αίθουσα Α΄ αθλητικού κέντρου Δήμου Σύρου

in Σύρος

Η Πράξη «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης»,  εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», βάσει της υπ’ αριθμ. 15884/04-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΞΧ46ΜΤΛ6-Ζ7Γ) απόφασης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτ. Πολιτικής κ. Κ. Θεοδωρόπουλου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»,  συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Στατική ενίσχυση κλειστής αίθουσας Α΄ αθλητικού κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης » προϋπολογισμού 545.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Αντικατάσταση κερκίδων κλειστής αίθουσας Α΄ αθλητικού κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης» προϋπολογισμού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η θετική αυτή εξέλιξη πρόκειται να δώσει μια μόνιμη και οριστική λύση στα συσσωρευμένα επί σειρά ετών προβλήματα της Α’ κλειστής αίθουσας του Αθλητικού μας Κέντρου, εξασφαλίζοντας έναν χώρο λειτουργικό, σύγχρονο και ασφαλή για τους αθλητές και το ευρύ κοινό.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Σύρος

Go to Top