Διεθνής διάσκεψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα μεταφορών

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) και ο ΟΗΕ (UNECE- Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών) συνδιοργανώνουν στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, την 1η Διεθνή Διάσκεψη για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα μεταφορών.

Η διεθνής διάσκεψη οργανώνεται στο πλαίσιο δράσεων της UNECE, για τις τάσεις και τις οικονομικές παραμέτρους που σχετίζονται με τις μεταφορές και την επίπτωση που έχει σε αυτές η κλιματική αλλαγή. Η διάσκεψη θα βασιστεί στο έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δίκτυα μεταφορών και στους κόμβους, καθώς και στην έκθεσή της για την ανάλυση των μελλοντικών κλιματικών επιπτώσεων στα συστήματα μεταφορών παγκοσμίως. (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp5/id_WP5-19_06e.pdf).

Στόχος της διάσκεψης είναι η ευαισθητοποίηση των εμπειρογνωμόνων, από τις χώρες μέλη της UNECE, για την αποτελεσματική χρήση των κλιματικών προβλέψεων, την αξιολόγηση των μελλοντικών κλιματικών επιπτώσεων στα συστήματα μεταφορών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα απαραίτητα και οικονομικά αποδοτικά μέτρα προσαρμογής για την πρόληψη μελλοντικών διαταραχών των μεταφορών.

Ειδικότερα, η Διάσκεψη πρόκειται να συζητήσει: i) τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής,προβλέψεις και αναμενόμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στα συστήματα μεταφορών, και (ii) χρήση των διαθέσιμων προβλέψεων για το κλίμα, καθώς και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των κλιματικών επιπτώσεων και τον εντοπισμό των «hot-spots» της μεταφοράς. Η διάσκεψη θα μοιραστεί επίσης την εμπειρία και τις γνώσεις που διατίθενται στις χώρες για την αξιολόγηση των μελλοντικών κλιματικών επιπτώσεων στα συστήματα μεταφορών και την αξιολόγηση ή/και την αποτροπή κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στα συστήματα μεταφορών.

Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν οι: World Meteorological Organization, The United Nations Secretariat for Climate Change Framework Convention on Adaptation, UNCTAD, η European Commission κ.ά.

Η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινότητας, με ένα θέμα κρίσιμο και ουσιαστικό για το μέλλον του πλανήτη. Στη διάσκεψη θα συμμετέχουν 120 εμπειρογνώμονες, κυβερνητικοί υπεύθυνοι από την Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις Αραβικές χώρες και τη Βόρειο Αφρική, οι οποίοι θα συζητήσουν και θα τοποθετηθούν στο καίριο αυτό ζήτημα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

hot horny hunk solo scene.videos porno
freewatchingporn.com
hdmadthumbs