Διακοπή κυκλοφορίας δρόμου Σκάδου-Μέσης στη Νάξο λόγω εργασιών

in Νάξος

Ανακοίνωση Διακοπής Κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Δ.Ε.ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ»

 

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας από την θέση Σελάδι της κοινότητας Σκαδού σε όλο το μήκος  της οδού που διέρχεται  με κατεύθυνση την  κοινότητα της Μέσης , προκειμένου να εκτελεστούν με ασφάλεια εργασίες  για την κατασκευή αποχέτευσης και ύδρευσης επί του δημοτικού δρόμου και σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (περιλαμβάνεται τομή του οδοστρώματος με εκσκαφές).

Οι εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών θα ξεκινήσουν την Παρασκευή  24/01/2020 και θα διαρκέσουν για δέκα ημέρες  έως και την Δευτέρα 3/02/2020 , οπότε και θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωτέρω τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, η διέλευση των τροχοφόρων θα εκτελείται δια της επαρχιακής  οδού Σκαδού-Κορωνίδας-Απόλλωνα δια μέσου του Ελιγμού προς την κοινότητα της Μέσης .

Για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία, ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας και σήμανσης – ορατής και κατά τη διάρκεια της νύχτας – ώστε  αφενός να ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί για το κλείσιμο του δρόμου καθώς και για την εναλλακτική διαδρομή παράκαμψης που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι ατυχήματος.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, την ανοχή και τη συμβολή όλων στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς που εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Νάξος

Go to Top