Στο πλαίσιο της έμπρακτης μέριμνας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στα θέματα Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κατ’ εκτέλεση των προβλεπομένων από την ισχύουσα Νομοθεσία, με την παρουσία και συνεργασία της εξειδικευμένης Εταιρείας “Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.”, διοργανώθηκε εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο με θέμα: “Πρόληψη και Αντιμετώπιση Θαλάσσιας και Χερσαίας Ρύπανσης”. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε άσκηση με το υποθετικό σενάριο παρατήρησης άγνωστης προέλευσης ρύπανσης εντός του Λιμένα Καμαρών.

 

Οι συμμετέχοντες στην άσκηση ενημερώθηκαν σχετικά με τις δυνατότητες του υπάρχοντος εξοπλισμού αντιρρύπανσης, αλλά και τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σίφνου.