Δημιουργία καταστατικού σωματείου εργαζομένων στα ΜΜΕ του Νομού Κυκλάδων

Η ανάγκη δημιουργίας ενός οργάνου για τα μέσα ενημέρωσης των Κυκλάδων είναι γεγονός.

 

Σύμφωνα με το καταστατικό:

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ¨ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ¨ με έδρα την
Αθήνα.
(Στο εξής, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται ως Ε.ΚΥ.Τ.)
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2
2.1. ΣΚΟΠΟΣ της Ε.ΚΥ.Τ. είναι:
2.1.1. Η προστασία, η εξασφάλιση και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων των
ιδιοκτητών, εκδοτών, δημοσιογράφων και συντακτών μελών της, που ασχολούνται με
την έκδοση Κυκλαδικής εφημερίδας ή περιοδικού, καθώς και με τη λειτουργία
ραδιοτηλεοπτικών ή ψηφιακών μέσων, για την ανεμπόδιστη άσκηση του έργου τους,
ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίες ή μη.
2.1.2 Η σύσφιγξη των συναδελφικών δεσμών των μελών της, η ανάπτυξη
αμοιβαίας συνεργασίας, η σωστή διεκπεραίωση της εργασίας τους και η
εξασφάλιση καλύτερων όρων και συνθηκών απασχόλησης των μελών της.
2.1.3 Η προάσπιση της ελευθεροτυπίας από κάθε επιβουλή, από όπου και αν
προέρχεται αυτή, η διατήρηση της αυτονομίας του Τύπου και της
ανεξαρτησίας του από κάθε παρέμβαση και επιρροή.
2.1.4 Η συμβολή στην αποκέντρωση, στην τοπική ανάπτυξη, στη διάσωση και
προβολή του παραδοσιακού μας πλούτου, στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των
Κυκλάδων και στην ενίσχυση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.
2.1.5 Η προβολή του λαϊκού πολιτισμού και των παραδόσεων των Κυκλάδων και η
προστασία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
2.1.6 Κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εποικοδομητική λειτουργία της

 

katastatiko_ekyt

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

hot horny hunk solo scene.videos porno
freewatchingporn.com
hdmadthumbs