Δήμος Πάρου: Απάντηση στις ερωτήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης

Σε κάθε διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου ακολουθούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου,
όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης των μειοδοτικών διαγωνισμών
και κατόπιν ελέγχου για το αν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-10-2019, ενημερώθηκε το σώμα για την
πορεία των έργων, τις όποιες δυσκολίες έχουν προκύψει καθώς και για τις ενέργειες του Δήμου προς
την επίλυσή τους.
Συγκεκριμένα, στο έργο «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Παροικιάς από
δεξαμενή Αγίας Υπακοής έως δεξαμενή Αγίων Αναργύρων», όπου παρατηρείται καθίζηση του
οδοστρώματος σε τμήμα του έργου, έχει ακολουθηθεί η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία για τη
συμμόρφωση του εργολάβου ή σε αντίθετη περίπτωση την αποκατάσταση του οδοστρώματος από
συνεργείο του Δήμου και έξοδα του εργολάβου. O Δήμος έχει τοποθετήσει πρόσθετες πινακίδες
σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή.
Στην περίπτωση του αλιευτικού καταφυγίου της Αλυκής, ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι και οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων που παρευρέθηκαν ότι οι εργασίες δεν έχουν
σταματήσει με υπαιτιότητα του εργολάβου αλλά λόγω βλάβης του κύριου μηχανήματος και
αναμονής ανταλλακτικού από το εξωτερικό.
Όσον αφορά τη στέγαση της Κοινότητας Παροικιάς, ο Δήμος Πάρου από την πρώτη στιγμή,
σε συνεργασία με την Πρόεδρο κα Μαργαρίτα Αργουδέλη, έλεγξε τους διαθέσιμους δημοτικούς
χώρους και προέκρινε την πρόταση του Αντιδημάρχου Παροικιάς κου Κεμπάμπη για το κτίριο της
πρώην κοινότητας, πίσω από το ΚΑΠΗ. Η πρόταση της Κοινότητας για την στέγαση των γραφείων
της στον πάνω όροφο του ΚΑΠΗ, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί καθώς στεγάζονται ήδη σε αυτόν
υπηρεσίες Νομικού Προσώπου. Ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία για την
εξέταση της καταλληλότητας του κτιρίου και τη διαμόρφωση του χώρου ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους της Λαϊκής Συσπείρωσης ότι επί
Δημαρχίας Κωβαίου και με την υπ’ αρ. 136/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε
η  ανάκληση της δωρεάς του δημοτικού ακινήτου προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με
αναδρομική ισχύ από την 27-07-2012, όπου και έγινε η πρώτη αναφορά του θέματος στο Δ.Σ.,
κοινοποιήθηκε σχετικά στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Αγροτική Τράπεζα υπό εκκαθάριση. Η
απόφαση που διαπίστωσε την ανάκληση της δωρεάς μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο
Πάρου. Ακολούθως ο Δήμος Πάρου προέβη σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόδοση χρήσης
του κτιρίου στον Δήμο και την πληρωμή των ενοικίων για το χρονικό διάστημα που παραμένει σε
αυτό η Τράπεζα Πειραιώς, με την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Η Τράπεζα
Πειραιώς μετά την άσκηση της αγωγής του Δήμου Πάρου άσκησε αντίθετη αγωγή διεκδικώντας την
κυριότητα του κτιρίου. Τόσο ο Δήμος Πάρου όσο και η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσαν νόμιμα και
εμπρόθεσμα τις προτάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη δικονομία. Μετά το κλείσιμο των
φακέλων και την εκδίκαση των αγωγών πλέον είμαστε σε αναμονή της δικαστικής απόφασης. Όπως
είναι αυτονόητο μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αγωγών ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.