Από ψαράς εκπρόσωπος του αλιευτικού τουρισμού

in ΚΥΚΛΑΔΕΣ/Τουρισμός

Η Εναλεία διοργανώνει για 1η χρονιά φέτος το πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών
αλιέων στον αλιευτικό τουρισμό “Fish Smarter” σε συνεργασία με το Cyclades Preservation
Fund και το Costas M. Lemos Foundation.

Η δράση έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και αφορά την επεξήγηση του αλιευτικού τουρισμού
σαν έννοια, καθώς επίσης και των τρόπων που μπορούν τόσο οι επαγγελματίες αλιείς να
αποκτήσουν την άδεια, να δημιουργήσουν business plan, όσο και να προσελκύσουν
τουρίστες. Επιπροσθέτως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, γίνεται ενημέρωση σχετικά και με άλλες
τεχνικές και γνώσεις βιώσιμης αλιείας.

Μετά την εκπαίδευση αυτή, οι επαγγελματίες αλιείς γνωρίζουν:
● τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός
● τι ακριβώς χρειάζεται για να πάρουν άδεια αλιευτικού τουρισμού
● πώς μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες
● πώς μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα ψαρεύοντας λιγότερο.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν προς τους επαγγελματίες αλιείς, χάρη στην υποστήριξη
των Cyclades Preservation Fund και Costas M. Lemos Foundation.
Σκοπός της δράσης είναι:
● η ενίσχυση της παράκτιας αλιείας
● η παραμονή ή/και εισαγωγή νέων στο επάγγελμα του αλιέα
● η αποσυμπίεση των ήδη μειωμένων ιχθυαποθεμάτων
● η αύξηση του εισοδήματος των αλιέων
● η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και
αυξάνοντας την προσέλκυση τουριστών στο νησί
● μια εναλλακτική επιλογή για αποτροπή καταστροφής (σπάσιμο) των παραδοσιακών
αλιευτικών σκαφών.
Πιλοτικό πρόγραμμα “Fish Smarter”

Τον περασμένο Ιούνιο-Ιουλιο 2019 η ομάδα της Εναλείας διοργάνωσε πιλοτικά το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε βιώσιμες τεχνικές αλιείας και αλιευτικό τουρισμό “Fish
Smarter”, σε Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μήλο και Κίμωλο, εκπαιδεύοντας συνολικά 46
επαγγελματίες ψαράδες.

 

Η ομάδα της Εναλείας σκοπεύει τις επόμενες εβδομάδες να επισκεφτεί κάποια επιπλέον
νησιά των Κυκλάδων. Εώς τώρα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους αλιείς σε Πάρο,
Αντίπαρο, Νάξο κ.α., ωστόσο, κάθε αλιευτικός φορέας, που επιθυμεί να συμμετέχει στο
πρόγραμμα, μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με την “Εναλεία”, με στόχο το καινοτόμο αυτό
πρόγραμμα να συνεχιστεί και να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*