Η προσκόμιση της αίτησης και του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος να γίνεται καθημερινά στο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου στην κα Σοφία Νομικού και σε χρονοδιάγραμμα έως τις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη (τελευταία προθεσμία).

Διευκρίνιση: Η ανακοίνωση δεν αφορά τους χρησιμοποιούμενους χώρους των καταστημάτων οι οποίοι εμπίπτουν εντός ορίων του Λιμενικού Ταμείου.