Έργα για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων από τον Δήμο Πάρου

 

·       Ο Δήμος Πάρου εκπονεί μία σειρά από μελέτες για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την αστική και τουριστική δραστηριότητα του νησιού.

·       Στόχος, η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον, η εκτροπή των απορριμμάτων από την ταφή (ΧΥΤΑ), και η αύξηση των ποσοτήτων που θα οδηγούνται σε εναλλακτική διαχείριση ή ανακύκλωση.  

Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί η έγκριση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΑ Πάρου», από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 09-09-2020,  και των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων», από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 20-11-2020.

Μέσα στον Μάρτιο του 2021, ο Δήμος Πάρου θα παραδώσει τον πλήρη φάκελο τευχών δημοπράτησης των παραπάνω έργων στον αρμόδιο Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ, με σκοπό να υποβάλλει στη συνέχεια πρόταση χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους από το πρόγραμμα  ”Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 14Β.26.1.1-27.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3584”, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, ανέφερε σχετικά: Βασική προτεραιότητά μας είναι να μετατρέψουμε την Πάρο σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό προορισμό, τον οποίο θα απολαμβάνουν οι πολίτες καθημερινά και θα χαίρονται οι επισκέπτες.  Στο πλαίσιο αυτό, προστατεύουμε το περιβάλλον, βελτιώνοντας τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς κάθε είδους απορριμμάτων. Επιπλέον, μέσω της νέας περιβαλλοντικής πολιτικής που υιοθετούμε ως Δήμος, θα επιτύχουμε την αύξηση των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων και θα συμβάλλουμε στη μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων.”

Παράλληλα, για το ίδιο πρόγραμμα, ο Δήμος Πάρου θα υποβάλει μέχρι τις 31-03-2021 πρόταση χρηματοδότησης δικτύου χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων, συνολικού ποσού 634.508,00 €, το οποίο θα περιλαμβάνει την προμήθεια καφέ κάδων ανακύκλωσης διαφόρων μεγεθών, την αγορά δύο (2) απορριμματοφόρων καθώς και λοιπό εξοπλισμό.

Στο πρόγραμμα, τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων του νησιού, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή και βοήθεια τους  στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.