Ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας στις Κυκλάδες

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 80 συνολικά ωφελούμενους, άνδρες – γυναίκες, ανέργους 29-64 ετών με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Σκοπός της πράξης είναι 80 ωφελούμενοιάνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά 11 ωφελούμενους/ες. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα της κατανομής αναφέρεται αυξημένος αριθμός ωφελουμένων προκειμένου οι θέσεις να καλυφθούν από επιλαχόντες σε περίπτωση αποχωρήσεων επιτυχόντων.

Αναλυτικά δείτε την 3η Πρόσκληση εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.