Άνδρος : Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας και αύριο Τετάρτη, 13 Μαρτίου

in Άνδρος/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άνδρου, ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσης Σουσούδης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας Άνδρου, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, 12 και 13 Μαρτίου 2019. Δεδομένη είναι η ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών στην παλαιά πτέρυγα του κτηρίου και ο έλεγχός του από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Άνδρου:

Αριθ. Αποφ. Δημάρχου: 80η2019

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Άνδρου,

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ αριθμ.10/2019 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Δήμου Άνδρου, σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. Χώρας Άνδρου.
  3. Την ανάγκη συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών.

4.Την ανάγκη ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου, την Τρίτη, Τετάρτη 12 και 13 Μαρτίου 2019, λόγω της ανάγκης συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών, στην παλαιά πτέρυγα και ελέγχου του κτηρίου από εξειδικευμένο συνεργείο, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ»

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Latest from Άνδρος

Go to Top